Software developer’s journey : a story-driven approach to support software practitioner

M. Yilmaz, B. Atasoy, R.V. O'Connor, J.B.O.S. Martens, P. Clarke

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Software developer’s journey : a story-driven approach to support software practitioner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen