Software architecture social debt: managing the incommunicability factor

Damian A. Tamburri (Corresponding author)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  67 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Software architecture social debt: managing the incommunicability factor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Sociale wetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen