Software analysis, evolution, and reengineering, and ICT sustainability

Jeffrey Carver, Birgit Penzenstadler, Alexander Serebrenik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

This issue's article reports on papers from the IEEE 25th International Conference on Software Analysis, Evolution, and Reengineering (SANER 18) and 5th International Conference on Information and Communications Technology for Sustainability (ICT4S 18).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)78-80
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Software
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Software analysis, evolution, and reengineering, and ICT sustainability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit