Software agents en electronic commerce

F.P.M. Dignum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-24
TijdschriftInformatie
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit