Soft particles at a fluid interface

H. Mehrabian, J. Harting, J.H. Snoeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)
  40 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Soft particles at a fluid interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Material Science

  Physics

  Chemistry