Soft, comfortable polymer dry electrodes for high quality ECG and EEG recording

Yun Hsuan Chen, Maaike Op de Beeck, Luc Vanderheyden, Evelien Carrette, Vojkan Mihajlović, Kris Vanstreels, Bernard Grundlehner, Stefanie Gadeyne, Paul Boon, Chris van Hoof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

111 Citaten (Scopus)
133 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soft, comfortable polymer dry electrodes for high quality ECG and EEG recording'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen