Sodium sulfate salt weathering of porous building materials studied by NMR

T.A. Saidov (Corresponding author), L. Pel, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sodium sulfate salt weathering of porous building materials studied by NMR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen