Sodium carbonate activated slag: reaction analysis, microstructural modification & engineering application

B. Yuan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

839 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers, H.J.H. (Jos), Promotor
  • Yu, Q.L. (Qingliang), Co-Promotor
Datum van toekenning12 dec 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4419-6
StatusGepubliceerd - 12 dec 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit