Socially sustainable work organisations : a debate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

This is our third Research Note belonging to an ongoing debate in Systems Research and Behavioral Science about socially sustainable work organisations and systems approaches in their creation. In the Research Note, we provide a history of the debate and summarise some of its key points
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)506-509
Aantal pagina's4
TijdschriftSystems Research and Behavioral Science
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Socially sustainable work organisations : a debate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit