Socially responsible operations in smallholder farmer agri-food supply chains

Nayeli Hernandez Martinez

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Fransoo, Jan C., Promotor
  • Mutlu, Nevin R., Co-Promotor
Datum van toekenning23 nov. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5601-4
StatusGepubliceerd - 23 nov. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit