Social interaction interface for performance analysis of smart grids

J.E.S. Haan, de, P.H. Nguyen, W.L. Kling, P.F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Social interaction interface for performance analysis of smart grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen