Social influence effects in tourism travel: air trip itinerary and destination choices

Xiaofeng Pan

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

382 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Timmermans, Harry J.P., Promotor
  • Rasouli, Soora, Promotor
Datum van toekenning14 feb. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4986-3
StatusGepubliceerd - 14 feb. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit