Social design: an introduction

D.S. Chen, L.L. Cheng, C.C.M. Hummels, I. Koskinen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1704 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftInternational Journal of Design
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1 apr 2016

Citeer dit

Chen, D. S., Cheng, L. L., Hummels, C. C. M., & Koskinen, I. (2016). Social design: an introduction. International Journal of Design, 10(1), 1-5.