SOC test architecture design for efficient utilization of test bandwidth

S.K. Goel, E.J. Marinissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SOC test architecture design for efficient utilization of test bandwidth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science