(SO(3)×T 4)-Reduction and relative equilibria for a radial axisymmetric intermediary model for roto-orbital motion

F. Crespo (Corresponding author), S. Ferrer, J.C. (Jan-Cees) van der Meer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '(SO(3)×T <sup>4</sup>)-Reduction and relative equilibria for a radial axisymmetric intermediary model for roto-orbital motion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie