Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukPopulair

17 Downloads (Pure)

Samenvatting

In ons kleine en drukke Nederland is vlot en veilig verkeer belangrijk. Daarin is nog veel te verbeteren. Nederlanders staan samen zo’n 43 miljoen uur per jaar in file, het equivalent van 26 duizend full-time banen. Het aantal verkeersdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden neemt juist toe. Emissies door rijdend en stilstaand verkeer zorgen op veel plaatsen voor een slechte luchtkwaliteit. Afgezien van immateriële schade kost dit jaarlijks zo’n 20 miljard Euro.
Originele taal-2Nederlands
TitelAgenda voor Nederland
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's14-19
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit