Smart transmission power control for dependable wireless sensor networks

M. Chincoli

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

Smart Transmission Power Control for Dependable Wireless Sensor Networks
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Liotta, A., Promotor
  • Exarchakos, Georgios, Co-Promotor
Datum van toekenning24 apr 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4480-6
StatusGepubliceerd - 24 apr 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart transmission power control for dependable wireless sensor networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit