Smart style : combining RDF semantics with XML document transformations

J.R. Ossenbruggen, van, H.L. Hardman, L.W. Rutledge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)248-263
  TijdschriftInternational Journal of Web Engineering and Technology
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit