Smart planning: integration of statistical and stochastic methods in distribution network planning

R. Bernards

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

595 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Slootweg, J.G. (Han), Promotor
  • Morren, Johan, Co-Promotor
Datum van toekenning15 okt 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4577-3
StatusGepubliceerd - 15 okt 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit