Smart nanocontainers and nanoreactors

Kyoung Taek Kim, S.A. Meeuwissen, R.J.M. Nolte, J.C.M. Hest, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

  165 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We highlight recent advances in the synthesis of nanocarriers and nanoreactors from synthetic and biological building blocks with emphasis on the stimulus-responsive regulation of their function.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)844-858
  Aantal pagina's15
  TijdschriftNanoscale
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart nanocontainers and nanoreactors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit