Smart households and home energy management systems with innovative sizing of distributed generation and storage for customers

O. Erdinc, N.G. Paterakis, J.P.S. Catalao, I.N. Pappi, A.G. Bakirtzis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart households and home energy management systems with innovative sizing of distributed generation and storage for customers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen