Smart grid voor comfort

W. Zeiler, D.R. Vissers, H.N. Maaijen, W.L. Kling, J.A.J. Velden, van der, J.P. Larsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er vindt onderzoek plaats naar een nieuwe regelstrategie gebaseerd op de toepassing van een draadloos sensor netwerk dat is gekoppeld aan het smart grid. Doel van deze regelstrategie is om op gebruikersniveau energie te kunnen besparen met behoud of zelfs verbetering van het individueel comfort. Er zijn verschillende scenario’s voor individueel comfort en energiegebruik van apparatuur met behulp van agents die voor de aansturing kunnen zorgen. Zo wordt de kern van de energievraag geoptimaliseerd. De doorwerking hiervan tot op het niveau van woning/gebouw en de koppeling met het externe elektriciteitsnet kan vervolgens worden geoptimaliseerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-28
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume41
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit