Smart congestion management in active distribution networks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1374 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Slootweg, J.G. (Han), Promotor
  • Nguyen, Phuong H., Co-Promotor
  • Bliek, F.W., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning27 sep 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4334-2
StatusGepubliceerd - 27 sep 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit