'Smart' biomaterials and osteoinductivity

Huipin Yuan, Hugo Fernandes, Pamela Habibovic, Jan de Boer, Ana M.C. Barradas, William R. Walsh, Clemens A. van Blitterswijk, Joost D. De Bruijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)c1; author reply c2
TijdschriftNature Reviews. Rheumatology
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1 apr 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit