Smart-BIM virtual prototype implementation

M. Heidari Jozam, E. Allameh, B. Vries, de, H.J.P. Timmermans, A.J. Jessurun, F. Mozaffar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart-BIM virtual prototype implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen