Smart-BIM (Building Information Modelling)

B. Vries, de, E. Allameh, M. Heidari Jozam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-
Aantal pagina's5
TijdschriftGerontechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit