Smart Authenticity Experience Design With and For Airbnb Hosts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart Authenticity Experience Design With and For Airbnb Hosts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts and Humanities

Computer Science

Psychology