Smart and accurate state-of-charge indication in portable applications

V. Pop, H.J. Bergveld, P.H.L. Notten, P.P.L. Regtien

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart and accurate state-of-charge indication in portable applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen