Smart AD and DA Converters

A.H.M. Roermund, van, J.A. Hegt, P.J.A. Harpe, G.I. Radulov, A. Zanikopoulos, K. Doris, P.J. Quinn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Smart AD and DA Converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen