Smart 3D imaging strategies for nanostructured soft matter

D. Chen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

372 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning2 jul 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3641-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit