Small-signal performance and noise properties of microwave triodes

M.T. Vlaardingerbroek

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  1028 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Knol, K.S., Promotor
  Datum van toekenning15 dec. 1959
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1959

  Citeer dit