Small nonparametric tolerance regions for directional data

N.A. Mushkudiani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-80
TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit