Small molecule stabilisation of the glucocorticoid receptor and 14-3-3 protein-protein interaction

Claire Caroline Munier

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Ottmann, Christian, Promotor
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Perry, Matthew W.D., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5151-4
StatusGepubliceerd - 23 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit