Small-molecule modulation of protein-protein interactions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Editorial
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e499-e500
Aantal pagina's1
TijdschriftDrug Discovery Today: Technologies
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Small-molecule modulation of protein-protein interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit