Small is difficult : a case study of the experience of 353 farmers, fishermen and small traders with an appropriate technology program in Indonesia

Hans Iongh, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's87
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit