Small band gap polymers based on diketopyrrolopyrrole

A.P. Zoombelt, S.G.J. Mathijssen, M.G.R. Turbiez, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Small band gap polymers based on diketopyrrolopyrrole'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering