Small aspect ratio differences impact hover efficacy among 12 hummingbird species

J.W. Kruyt, E.M. Quicazan-Rubio, G.J.F. van Heijst, D.L. Altshuler, D. Lentink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E118
TijdschriftIntegrative and Comparative Biology
Volume53
Nummer van het tijdschriftsuppl.1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit