Small-angle static light scattering of concentrated silica suspensions during in situ destabilization

H.M. Wyss, J. Innerlohinger, L.P. Meier, L.J. Gauckler, O. Glatter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Small-angle static light scattering of concentrated silica suspensions during in situ destabilization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Material Science