Slow light and photonic beamforming

M. Tur, O. Raz, A. Zadok, R. Rotman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of IEEE COMCAS 2008, May 13-14, 2008, Tel Aviv, Israel
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit