Slippage tests for a set of gamma-variates

R. Doornbos, H.J. Prins

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Slippage tests for a set of gamma-variates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.