Slippage tests for a set of gamma-variates

R. Doornbos, H.J. Prins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)329-337
  Aantal pagina's10
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1956

  Citeer dit