Slimbouwen®, a strategy for product development

J.J.N. Lichtenberg

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the ARCOM conference 2005, 7-9 September 2005, London
    StatusGepubliceerd - 2005

    Citeer dit