Slim breken sluit materiaalkringloop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

183 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recycling van bouw- en sloopafval (BSA) is een actueel en belangrijk thema in betononderzoek. Op Europees niveau is de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid bouw- en sloopafval – op agrarisch afval na – de grootste afvalstroom. Betongranulaat wordt hoofdzakelijk gebruikt als ongebonden funderingsmateriaal in de wegenbouw. Een nieuwe breektechniek, genaamd smart crushing, opent de weg naar hoogwaardiger hergebruik.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)74-78
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume65
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit