Slijtagebestrijding met harding en diffusiebehandeling van de oppervlaktezone. Deel 2 (vervolg en slot)

J.H. Zaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w73-w85
TijdschriftDe Ingenieur
Volume79
Nummer van het tijdschrift15
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit