Slijtagebestrijding met harding en diffusiebehandeling van de oppervlaktezone. II.

J.H. Zaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w59-w71
TijdschriftDe Ingenieur
Volume79
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit