Sliding window recursive DFT with dyadic downsampling : a new strategy for time-varying power harmonic decomposition

P.M. Silveira, C.A. Duque, T.L. Baldwin, P.F. Ribeiro

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
344 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sliding window recursive DFT with dyadic downsampling : a new strategy for time-varying power harmonic decomposition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen