Sliding mode capacitor voltage control in extended commutation cell based inverter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sliding mode capacitor voltage control in extended commutation cell based inverter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen