Sleep onset (mis)perception in relation to sleep fragmentation, time estimation and pre-sleep arousal

Lieke W.A. Hermans (Corresponding author), Marina M. Nano, Tim R. Leufkens, Merel M. van Gilst, Sebastiaan Overeem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sleep onset (mis)perception in relation to sleep fragmentation, time estimation and pre-sleep arousal'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen