Sleep apnea detection using time-delayed heart rate variability

M-M. Nano, X. Long, J.V.S.W. Werth, R.M. Aarts, R. Heusdens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
349 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sleep apnea detection using time-delayed heart rate variability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science