Skew-Hermitian representations of Lie algebras of vectorfields on the unit-sphere

J. Graaf, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)705-711
TijdschriftMitteilungen der Mathematischen Gesellschaft in Hamburg
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit